Skoleruta ved Bodin

Skoleruta er felles for de videregående skolene i Nordland fylkeskommune og har vært til behandling i fylkesadministrasjonen og skolens organer.

Ferier og fridager 2017-2018:

Skolestart:
Høstferie:
Elevfri (planleggingsdag):
Juleferie:

21. august
4, 5 og 6. oktober
17. november
Fra og med 22. desember til og med 2. januar

Første skoledag etter jul:
Vinterferie:
Påskeferie:
Fridager i mai:
Siste skoledag:

3. januar
17. februar til og med 25. februar
24. mars til og med 3. april
1, 10, 11, 17, 18 og 21 mai.
22. juni
Planleggingsdager (elevfri): 16, 17 og 18. august, 17.november, 2. januar og 3. april

  

Viktige hendelser og frister:

August:

Startsamtaler mellom kontaktlærer og elever i løpet av de første ukene.

September:

Valg av tillitselever.
Foreldremøter Vg1
Privatistoppmelding høsteksamen. (se annonse i dagspressen)

Oktober:

Milepælmeldinger (mulighet for foreldresamtaler)

November: Elever som slutter før 1. november mister ikke et år av retten til utdanning.
Desember:

Høsteksamen for særskilt, utsatt og ny eksamen og for komprimerte kurs.
Halvårsvurdering til jul, karakterer klare til 20.12.
For Vg2 elever på yrkesfag er disse karakterene med på å danne grunnlag ved søknad om læreplass.

Januar:

Privatistoppmelding til våreksamen (se annonse i dagspressen)

Februar:

Søknad om opptak på særskilte vilkår:  1. februar
Foreldremøter for VG1

Mars:

Søknadsfrist for VG2 og for noen utdanningsprogram for VG3:  1. mars
Milepælmeldinger

April:

Søknadsfrist for opptak til universitet, høgskole og maritim fagskole
Privatisteksamen – muntlig starter opp

Mai:

Privatisteksamen skriftlig
Skriftlig eksamen for elever.

Juni:

Skriftlig og muntlig eksamen for elever
Kompetansebevis blir utdelt
Vitnemålene klare ca. 25. juni

Husk klagefristen på 10 dager!

 

Skoleruta fastsettes i hovedsak på fylkesnivå, du vil ofte kunne finne skoleruta for neste år på fylkeskommunens nettsider.

 

Fant du det du lette etter?