Skoleruta ved Bodin

Skoleruta er felles for de videregående skolene i Nordland fylkeskommune og har vært til behandling i fylkesadministrasjonen og skolens organer.

Ferier og fridager 2019-2020:

Skolestart: 19. august
Høstferie: 9, 10 og 11. oktober
Elevfri (planleggingsdag): 22. november
Siste skoledag før jul: 20. desember

Første skoledag etter jul: 6. januar
Vinterferie: 2. til 6. mars
Påskeferie: 6. april til og med 14. april
Fridager i mai og juni: 1, 17, 21 og 22. mai, 1. juni
Siste skoledag: 19. juni

Planleggingsdager (elevfri): 14, 15 og 16. august, 22. november, 3. januar og 14. april.

Viktige hendelser og frister:

August:

Startsamtaler mellom kontaktlærer og elever i løpet av de første ukene.

September:

Valg av tillitselever.
Foreldremøter Vg1
Privatistoppmelding høsteksamen. (se annonse i dagspressen)

Oktober:

Milepælmeldinger (mulighet for foreldresamtaler)

November: Elever som slutter før 1. november mister ikke et år av retten til utdanning.
Desember:

Høsteksamen for særskilt, utsatt og ny eksamen og for komprimerte kurs.
Halvårsvurdering til jul, karakterer klare til 20.12.
For Vg2 elever på yrkesfag er disse karakterene med på å danne grunnlag ved søknad om læreplass.

Januar:

Privatistoppmelding til våreksamen (se annonse i dagspressen)

Februar:

Søknad om opptak på særskilte vilkår:  1. februar
Foreldremøter for VG1

Mars:

Søknadsfrist for VG2 og for noen utdanningsprogram for VG3:  1. mars
Milepælmeldinger

April:

Søknadsfrist for opptak til universitet, høgskole og maritim fagskole
Privatisteksamen – muntlig starter opp

Mai:

Privatisteksamen skriftlig
Skriftlig eksamen for elever.

Juni:

Skriftlig og muntlig eksamen for elever
Kompetansebevis blir utdelt
Vitnemålene klare ca. 25. juni

Husk klagefristen på 10 dager!

 

Skoleruta fastsettes i hovedsak på fylkesnivå, du vil ofte kunne finne skoleruta for neste år på fylkeskommunens nettsider eller forslag til felles skolerute i Nordland hos fylkesmannen.