Parkering ved Bodin videregående skole og Bodø maritime fagskole

Parkering er tillatt på anviste plasser mellom 06.00-24.00, mellom 08.00-15.30 mot avgift. Parkeringsavgift betales med appen easypark, takstgruppe 8132 for korttidsparkering eller 8133 for årskort. Årskort kan også kjøpes i informasjonen i 1. etasje. 

El-biler betaler vanlig pris og kan lades max 4 timer. Ladeplass for el-bil skal bare brukes under lading. Det gjelder spesielle bestemmelser for eksamensvakter, entreprenører og andre som leverer tjenester eller varer til skolen. Disse vil få nærmere opplysninger ved henvendelse til informasjonen i 1. etasje. Skolens biler skal ikke betale.

Gebyr for ulovlig parkering er 600,-. Gyldig kort må plasseres synlig i vinduet (hvis man har kort). Feilparkerte kjøretøy kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning (§ 38). Spørsmål vedrørende kontrollsanksjoner og fjerning av motorvogn kan rettes til virksomheten. 

Klage på gebyr eller påførte kostnader ved fjerning kan påklages til Bodin innen 3 uker fra ilagt dato. 

Mer informasjon og klageskjema finnes på parkering hos Bodø kommune.

Parkeringsklagenemda
 

 

Hovedinngangen på Bodin med biler i forgrunnen - Klikk for stort bilde