Huskeliste før sommerferien.

Klikk for stort bilde 

Bøker

Husk å levere lærebøker før du tar ferie. Bøker du ønsker å beholde over sommeren må fornyes, ta kontakt med biblioteket.

Eventuelle lærebøker som du skal bruke neste år også må fornyes hvis du ønsker å beholde dem over sommeren. Materiale som ikke fornyes eller leveres blir purret og etter hvert sendt regning på. Det koster 500,- pr bok. Her kan du lese mer om hva du må gjøre hvis du har mistet noe eller fått regning.

Biblioteket vil være åpent i sommerferien. Ta gjerne kontakt eller kom innom i løpet av sommeren.

Bokskap

Alle bokskap må tømmes og hengelås må fjernes før sommerferien. Etter skoleslutt klippes låser og innholdet blir kastet. Skapene blir deretter vasket og gjort klart til nytt skoleår. Selv om du skal fortsette til neste år kan du ikke ha skapet over ferien.

Fravær

Dersom du har dokumentert fravær som ikke skal føres på vitnemålet, må du søke om dette senest 04.06 2020. Det finnes et eget skjema for dette. Her kan du lese mer om fravær.

Skolebevis og busskort

Hvis du skal være elev ved Bodin til høsten har du bruk for begge kortene, så ta vare på dem. Dersom du roter bort busskortet koster det kr. 100,- for et nytt. Alle må søke om skoleskyss på nett hvert år, også de som har hatt skoleskyss i år må søke på nytt. Busskortet (skolekortet) blir oppdatert når søknaden er innvilget. Har du fysisk skolebevis kan du gjerne ta vare på det og fortsette å bruke det blant annet som lånekort i biblioteket og ved kopiering og utskrift. Hvis du mister kortet kan du laste ned appen Pocket-id.

Klagefrister

Du har rett til å klage på standpunktkarakter og eksamenskarakter i henhold til Opplæringsloven.
Klagefristen på karaktersetting er 10 dager regnet fra den dagen du er blitt kjent med resultatet eller burde ha gjort deg kjent med resultatet (når resultatet er offentliggjort på iSkole). Her kan du lese mer om hvilke karakterer du kan klage på og hvordan du skal gjøre det. Dersom du skal søke på høyere utdanning i år er hurtigklagefristen 16. juni kl. 15.00, da vil klagen bli behandlet raskt og i tide til inntaket.

Sjekk at skolen har din rette postadresse

I 2020 vil forhåpentligvis mange vitnemål og kompetansebevis deles ut til eleven. Husk at dette er et verdipapir og at du må betale avgift for å få en kopi. De som ikke blir delt ut sendes i posten (vitnemål lastes også opp i nasjonal vitnemålsdatabase.) Sørg for at de blir korrekt adressert slik at de kommer fram uten forsinkelser. Sjekk adressen din på iSkole, og meld eventuelle adresseendringer til bodin-post@vgs.nfk.no

Klasserom

Klassene må huske å rydde klasserommene før ferien.

 

Husk også at du må bekrefte at du vil ha skoleplassen når du får tilbud om plass.