Bokskap

Henvend deg i informasjonen ved hovedinngangen i 1. etasje, der får du tildelt et skap. Du kjøper din egen lås og setter på skapet du har fått tildelt. Det er ikke anledning til å ha mer enn ett skap, urettmessig ervervede skap vil bli åpnet og tømt.

 

Alle bokskap skal tømmes ved skoleårets slutt. Skap som ikke er tømt når skolen slutter vil bli åpnet og tømt av skolens personale i løpet av sommeren. Ødelagte lås vil ikke bli erstattet.