Praktisk informasjon for elever ved Bodin

Lån/stipend:

Etter 3 - 4 uker kommer navnelister og konvolutter til skolen. Navnelistene blir umiddelbart slått opp på tavla vis-á-vis ekspedisjonsluka i 3. etg. Når du har funnet navnet ditt på lista, går du til administrasjonskontoret og kvitterer.

Konvolutter som ikke hentes før fristen, blir returnert til Lånekassen. Klage på behandling må sendes Lånekassen innen 3 uker etter mottatt brev.

Søknadsfrist er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret.

Er du elev og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet samme hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke om stipendet for å få det utbetalt. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend også, som for eksempel grunnstipend eller bostipend. Når du har fått opptak, søker du om stipend på lanekassen.no eller vigo.no. Bruk søknaden for videregående opplæring.

Lærlinger får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre stipend.

Informasjon om lån og stipend finner du på www.lanekassen.no  www.vigo.no og sjekk Lånekassens side på Facebook for deg i videregående skole, facebook.com/lanekassen.vgs


Elevbevis:

Skolen utsteder skolebevis til elevene. Disse bevisene er ikke fullgod legitimasjon i bank eller post, men tjener f.eks. som legitimasjon ved utstedelse av billetter med skolemoderasjon, ved utlevering av stipend, lån eller busskort og som lånekort i biblioteket.

For alle nye elever blir det fotografering til skolebevis tidlig på høsten. Fotograferingen er gratis og nærmere beskjed kommer ved skolestart.
 

Bokskap:

Henvend deg i resepsjonen ved hovedinngangen i 1. etasje, der får du tildelt et skap. Du kjøper din egen lås og setter på skapet du har fått tildelt. Det er ikke anledning til å ha mer enn ett skap, urettmessig ervervede skap vil bli åpnet og tømt.
 
Alle bokskap skal tømmes ved skoleårets slutt. Skap som ikke er tømt når skolen slutter vil bli åpnet og tømt av skolens personale i løpet av sommeren. Ødelagte lås vil ikke bli erstattet.

 

Skoleskyss:

Alle elever som har krav på daglig skyss, får utlevert et elektronisk busskort i begynnelsen av skoleåret, via kontaktlærer. Hvis du hadde busskort i 10. klasse skal det samme kortet brukes på videregående. Kortet er kun gyldig sammen med skolebevis.

Det er elevens eget ansvar å ta vare på kortet hele skoleløpet. Dersom du mister kortet ditt koster det 100 kroner for å få et nytt. Du må også varsle skolens kontor, slik at kortet blir sperra og misbruk avslørt. Kortet er gyldig for 2 reiser per dag og kan ikke benyttes utenom skoleåret.

For mer informasjon se: Fylkets side om skoleskyssRuteopplysningen i Nordland eller Utdanningsdirektoratets side om skoleskyss.
 

Publisert av Magnhild Johansen. Sist endret 24.09.2014
Fant du det du lette etter?