Framtidas ingeniører bygger i spagetti

Lekebilen kan kjøre gjennom - Klikk for stort bildeLekebilen kan kjøre gjennom Kari Tverelv Angelsen På forskerlinja har mye dreid seg om brobygging den siste måneden. Brobygging og samarbeid.

Faget heter teknologi og forskningslære, og målet har vært å konstruere ei mest mulig robust bro over et spenn på 30 cm ved hjelp av 50 spagettistrå og lim tilsvarende 1 patron fra limpistol.

- Øvingen går på å lage spagettibroer. Men vi lærer ikke ungdommene bare å bli spagettibro-ingeniører. Det handler om evnen til å samarbeide for å finne og teste ideer, sier faglærer Arne Kristian Nordhei.

Fra tegnebord til montering

Elevene har jobbet i grupper, og underveis har det vært diskusjoner rundt design, regning på gjennomsnittslengde og gjennomsnittlig vektbærende evne hos spagettistenger, inkludert utregning av standardavvik.

- Etter hvert har gruppene utviklet og testet prototyper på de ulike brokonseptene. For at broa skulle bli godkjent måtte den tåle minst et kilos belastning, og en lekebil skulle kunne kjøres over den, forklarer Nordhei.

Innovativ design

Fredag 10. november ble de ferdige broene «avduket» og vurdert. Først bletest av bro - Klikk for stort bildetest av bro Arne Kristian Nordhei design vurdert av gjestedommer Karoline Langset fra utdanningsprogram for design og håndverk på Bodin vgs. Et av læreplanmålene i faget er å få en forståelse av hvordan design og form henger sammen med funksjon og bruksegenskaper.

- Alle de syv broene fikk mellom 7 og 10 av 10 mulige poeng for design. Jeg er imponert, sier Langset.

Bygd for framtiden

Alle broene bestod lekebil-testen, og det var klart for den store finalen: Belastningstesten. Elevene hengte lodd på broene, som alle unntatt én tålte mer enn 1 kilo. Med økende belastning knakk bro etter bro, og den som sto igjen til slutt tålte hele 3 kilo før den måtte gi tapt. Den vant også sammenlagt.

- Samarbeid, kreativitet og en spørrende holdning står sentralt på forskerlinja, og det har vi bruk for i alle yrker og bransjer. Det er dette vi skal leve av etter oljen, avslutter faglærer Arne Kristian Nordhei. 

Lignende spagettibro-prosjekter har blitt gjennomført i faget teknologi og forskningslære flere ganger tidligere.

Om faget teknologi og forskningslære

Faget teknologi og forskningslære ble innført i 2006 og har vekt på en praktisk tilnærming til realfag. Stikkord er kreativitet, evne til nyskaping, tverrfaglighet og eksperimentelt arbeid som omsetter teori til praksis. Man bygger ting, man tester ting, og man vurderer hvilke materialer og byggemåter som er best egnet til formålet. Det er et svært sentralt fag på forskerlinja, der det er fordypningsfag både på vg1 og vg3.
 

 

Fotograf: Kari Tverelv Angelsen Fotograf: Kari Tverelv Angelsen Fotograf: Kari Tverelv Angelsen Fotograf: Kari Tverelv Angelsen Fotograf: Kari Tverelv Angelsen Fotograf: Arne Kristian Nordhei Fotograf: Arne Kristian Nordhei Fotograf: Arne Kristian Nordhei Fotograf: Arne Kristian Nordhei
Fant du det du lette etter?