Bodin vgs sentral i forskningsprosjekt

COMPLETE er et forskningsprosjekt som skal sette fokus på å bedre det psykososiale læringsmiljøet i videregående opplæring. Kunnskapsdepartementet finansierer prosjektet, og COMPLETE er ett av fire ulike prosjekt som inngår i Program for bedre gjennomføring.

Erfaringssamling Complete - Klikk for stort bildeErfaringssamling Complete Tiltakene som prøves ut i COMPLETE er Drømmeskolen og Nærværsteam. Disse tiltakene prøves ut på flere videregående skoler i Troms, Nordland, Sogn og Fjordane og Hordaland. Bodin videregående skole er en sentral aktør i prosjektets tiltak om Nærværsteam. Ronny Olsen og Tommy Strøm, fra vårt eget Nærværsteam, er veiledere for skolene i prosjektet, og de er i disse dager ute på skolebesøk.

Hovedmålet med prosjektet er å gjennomføre en prosess- og effektevaluering av tiltakene. Gjennom økt nærvær og trivselstiltak vil man redusere frafallet og øke gjennomstrømmingen i videregående opplæring. Prosjektet ledes av Universitetet i Bergen, og strekker seg over tre år.

Her kan du lese mer om COMPLETE.

Fant du det du lette etter?