Fra og med 2. desember er det ikke lenger gratis å parkere på Bodin videregåendes parkeringsplasser.

Blide Barne og ungdomselever fra Bodin deltok som gruppeledere på Barnas Idrettsdag i helga. Samtidig som de bidro på dugnad observerte de blant annet barns sosiale og motoriske utvikling. 

 

Elevene på Helse- og oppvekstfag laget stasjonsundervisning for 10. klassingene på praksiskurs.

Nordland idrettskrets inviterer til Grenseløs idrettsdag 1. november. Elever fra Idrettsfag på Bodin er medarrangør og vil stå for deler av planleggingen og den tekniske gjennomføringen av dagen.

Gratis frokost for vgs-elever starter opp fra mandag 26.08. Hent frokosten i varmmatluka mellom 07:30 og 08:20. Det er ønskelig at du spiser frokosten i kantina.

Tirsdag 15 oktober kl. 17.30-19.30 inviterer Bodin videregående skole til foreldremøte for vg2 i kantina. 

 

 

 

Nå har du muligheten til å stille til valg til Bodø ungdomsråd. Rådet skal ha to medlemmer fra Bodin vgs. 

Onsdag 2. oktober markerer vi verdensdagen for psykisk helse på Bodin. Det blir stands og appell i gata i lunsjen og midttimen og i 6. timen gjennomfører lærer og tillitsvalgt kahoot i klassene. 

 

 Antidoping Norge har sertifisert Bodin videregående skole som «Ren skole». - Vi er stolt over å få denne sertifiseringen, som denne eneste skolen i Nord-Norge. Sertifiseringen viser at vi virkelig tar dop-problematikk og rusforebygging på alvor, sier rektor Geir Ludvig Næstby.

Bodin vgs ble nylig sertifisert som Ren skole av Antidoping Norge. Vi forplikter oss dermed til å styrke og synliggjøre skolens forebyggende innsats mot doping.