Det gjennomføres fagsamtaler og innhenting av siste vurderinger i løpet av uka. Du som er elev må følge med på beskjeder fra hver enkelt faglærer om oppmøte, og bidra til å få til avtaler mellom deg og dine faglærere.

Du kan klage på standpunktkarakter, karakter i orden og atferd og vedtak om IV (ikke vurdert). Det er viktig at du ber om begrunnelse for karakter av din faglærer før du sender inn klagen.

Her finner du oversikten over når og hvor undervisning foregår for ST, ME, ID og KDA i uke 23 (PDF, 177 kB). Elever skal få direkte beskjeder fra sine lærere, følg beskjedene du får. Det kan skje endringer på kort varsel og det er ikke sikkert at planen på nettsiden til enhver tid er oppdatert. 

Nye råd og ny smittevernveileder gir større muligheter for oss de siste dagene av skoleåret 2019/2020. Med bakgrunn i både fasiliteter, transport og det påbegynte og planlagt løp frem mot avslutning, vil elevene bli informert om oppmøte og forventet tilstedeværelse de siste ukene direkte fra sin lærer.

Du må gjøre avtale på forhånd dersom du ønsker å snakke med elevtjenesten.

Driftsavdelinga tok vare på diverse forlatte sykler da snøen la seg i høst og det ble nødvendig med brøyting. Hvis du savner en av disse, kontakt driftsavdelinga og beskriv sykkelen din.

Nå mens vi pusser opp blir det midlertidig parkering for MC langs vegg ved inngang M (inngang til TIP). Vanlige sykler skal parkeres i huken ved hovedinngang. Se bilde - klikk på det så blir det større.

Elevtjenesten er å treffe på telefon og epost. Vi oppfordrer alle som har behov, spørsmål eller noe de er usikre på om å ta kontakt med oss. Ta kontakt med en av oss, så hjelper vi deg videre. Nedenfor finner du vår kontaktinformasjon;

Denne meldingen ble sendt ut til elever og foreldre/foresatte fredag 24.04.  

Scrabble

Regjeringen har bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020. Dette betyr at det ikke blir eksamen for elever i videregående våren 2020. Privatisteksamen vil gjennomføres så langt det er mulig.