Skolen ønsker at du som er elev skal opprette en digital postkasse for at du skal få raskere og enklere tilgang til viktige brev fra skolen.

I perioden 12.11 - 30.11 gjennomføres elevundersøkelsen ved Bodin. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. 

Bodø ungdomsråd har hatt valg og nytt råd er på plass. De fire representantene fra Bodin deltok på elevrådsmøtet onsdag 31. oktober hvor de introduserte seg for skolens tillitsvalgte. De klar for arbeidet og er allerede i gang med å hente gode saker fra sine medelever.

På grunn av oversvømmelse i bassengkjeller er bassenget ved Bodin stengt på ubestemt tid. Oppryddingsarbeidet er startet, men det vil ta tid å få reparert ødeleggelsene. 

Helsesøstre

Verdensdagen for psykisk helse ble markert på Bodin onsdag 3. oktober. Dagen er 10. oktober hvert år, men på grunn av høstferien valgte vi å markere den en uke før. Årets motto er "vær raus" og helsesøstrene hadde stand utenfor kantina.

Brukernavn og passord til iSkole blir sendt ut på epost i begynnelsen av skoleåret. For å få sendt deg epost er vi avhengige av at du fyller ut kontaktskjemaet eleven hadde med seg hjem første skoleuke, og returnerer det til skolen. Hvis du ikke har mottatt påloggingsinformasjon kan det hende at vi ikke har mottatt ditt kontaktskjema, eller at vi ikke har klart å tyde din epostadresse korrekt. Send en epost til skolen for å oppklare saken.

Bodø ungdomsråd skal ha valg av nye medlemmer i høst. Har du lyst til å være med å forme ditt Bodø? Meld din interesse: https://no.surveymonkey.com/r/bodo-ungdomsrad (frist 1. oktober.) 

Fagsamling fransk 3 og tysk 3 august 2018 1

I uke 35 møttes 34 flotte elever som har valgt Fransk eller Tysk nivå III som programfag.

Elevene i KD3A skal i gang med å utsmykke veggene i trappeoppgangene på skolen. De ønsker å høre din mening om hva du ønsker å se på. Svar på undersøkelsen og være med på å påvirke hverdagen din. 

Skal du ta privatisteksamen eller ny/særskilt eksamen i høst? Husk oppmeldingsfristen 15. september. 

Fant du det du lette etter?