Skjema for å søke om lokalt inntak direkte til Bodin videregående skole er nå åpnet. De som allerede står på venteliste til utdanningen de ønsker seg trenger ikke gjøre noe. De som søker lokalt opptak kommer bak de som står på venteliste etter andre inntak.

Du vil ikke få vite hvem du skal gå i klasse med før første skoledag. Det arbeides fremdeles med klassefordeling og timeplaner, og endringer vil være på gang helt fram til skolestart. 

Avgangsklasser innen studiespesialiserende, kunst, design og arkitektur, medier og kommunikasjon, påbygging og idrettsfag inviteres med dette til festavslutning torsdag 18. juni 2020. På grunn av smittevernhensyn blir årets avslutning og skolens markering i gymsalen forbeholdt elever og klassens lærere. 

Det gjennomføres fagsamtaler og innhenting av siste vurderinger i løpet av uka. Du som er elev må følge med på beskjeder fra hver enkelt faglærer om oppmøte, og bidra til å få til avtaler mellom deg og dine faglærere.

Du kan klage på standpunktkarakter, karakter i orden og atferd og vedtak om IV (ikke vurdert). Det er viktig at du ber om begrunnelse for karakter av din faglærer før du sender inn klagen.

Her finner du oversikten over når og hvor undervisning foregår for ST, ME, ID og KDA i uke 23 (PDF, 177 kB). Elever skal få direkte beskjeder fra sine lærere, følg beskjedene du får. Det kan skje endringer på kort varsel og det er ikke sikkert at planen på nettsiden til enhver tid er oppdatert. 

Tirsdag 19. Mai og onsdag 27.mai arrangerte de pedagogiske avdelingene på Bodin i samarbeid med elevtjenesten to ettermiddager med “leksehjelp” for elevene.

Nye råd og ny smittevernveileder gir større muligheter for oss de siste dagene av skoleåret 2019/2020. Med bakgrunn i både fasiliteter, transport og det påbegynte og planlagt løp frem mot avslutning, vil elevene bli informert om oppmøte og forventet tilstedeværelse de siste ukene direkte fra sin lærer.

Disse retningslinjene må du følge:

Du må gjøre avtale på forhånd dersom du ønsker å snakke med elevtjenesten.