Vårt nylig oppgraderte brannalarmanlegg skal testes onsdag 28.10. kl. 17-21.

Regjeringen har besluttet at egenmelding ved sykdom gjelder som gyldig fravær i videregående skole. Egenmelding skal leveres på iSkole. Elever under 18 år trenger bekreftelse fra foresatte.

Skolebevisene er digitale og du finner ditt skolebevis i appen PocketID.

Kantina tar ikke imot kontanter, bruk kort eller vipps.

Fra 10.september er enkelte elever og lærere i karantene på grunn av bekreftet koronasmitte hos én elev ved skolen. Berørte personer er kontaktet av smittesporingsteamet i Bodø kommune. Dette gjelder personer som har vært i direkte kontakt med smittet elev.

 

 

Oppmeldingsfrist er 15. september både for særskilt eksamen og for privatisteksamen.

Torsdag 20. august blir det grilling for hybelboere fra 13.45 ved kantina. Velkommen!

Søndag 16. august klokken 14.00 inviterer vi foreldre til hybelboere til møte i auditoriet (inn hovedinngangen og opp i 2. etasje). Det vil bli gitt generell informasjon om skolen. Hybelstua vil også være representert.

Høsten 2019 innførte vi startsamtaler for alle vg1-elever. Elever og foreldre/foresatte (eller andre nærpersoner) som begynner på vg1 skal første skoledag ha et møte med kontaktlærer. Her får man muligheten til å hilse på hverandre, og utveksle relevant informasjon. Tidspunkt for samtalen blir sendt ut på sms senest fredag 14. august. Startsamtalen er det eneste som skjer for vg1 første skoledag.

Du vil ikke få vite hvem du skal gå i klasse med før første skoledag. Det arbeides fremdeles med klassefordeling og timeplaner, og endringer vil være på gang helt fram til skolestart.