Du er her:

Grunnleggende sikkerhetsopplæring 50t (GSO)

Alle sjøfolk som er ansatt ombord på skip, som en del av skipets besetning, og er tildelt plikter som angår sikkerheten må ha dette kurset.