Ansattoversikt


Alternativ opplæring

Ansatte i avdelingen Alternativ opplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tilleggsutd 75 65 10 38
Miljøarbeider 75 65 10 51 416 54 540
Faglærer/Leder miljøtjenesten/HVO 75 65 10 99 918 84 913
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 10 96 970 68 097
Miljøarbeider 75 65 11 23 416 83 296
Fagarbeider 75 65 11 35
Leder 75 65 02 46
Arne Sandnes Larsen
Fagarbeider 75 65 11 57 977 77 312
Spesialpedagog 75 65 10 65
Omsorgsarbeider 75 65 11 71
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 11 69
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 11 80 472 76 883
Miljøarbeider, hjelpepleier/fagarbeider 75 65 11 83 908 08 817
Fagarbeider 75 65 12 04 415 49 311
fagarbeider 75 65 12 08
Faglærer i Helse- og oppvekstfag/Spesialpedagog tilrettelagt opplæring 75 65 12 14 976 17 270
Adjunkt 75 65 12 16