Ansattoversikt


Renhold

Ansatte i avdelingen Renhold
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 75 65 10 16
Leder 75 65 11 73 467 61 066
Håndv./fagarb. 75 65 11 37
Renholdsoperatørfageg,vg3 75 65 04 81
Renholder 75 65 08 29
Håndv./fagarb. 75 65 12 20 414 09 136
Håndv./fagarb. 75 65 12 22 990 25 639
Håndv./fagarb. 75 65 12 31
Håndv./fagarb. 75 65 12 36 971 59 596