Ansattoversikt


Bodin Videregående skole - IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-fagarbeider 75 65 11 02 466 97 360
Lærling 75 65 11 03 942 22 931
IKT medarbeider 75 65 11 01
Lærling 75 54 54 24 985 45 047
Leder 75 65 10 09 992 27 034
Lærling 75 65 04 18 464 60 439