Ansattoversikt


Pedagogisk ansatte

Ansatte i avdelingen Pedagogisk ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tilleggsutd 75 65 10 11 974 31 002
Lektor med tilleggsutdannelse 75 65 10 13
Adjunkt m/tillegg - Faglig ansvarlig TIP/Maskinoffisersutdanningen 75 65 10 81 482 51 626
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 10 18 976 21 599
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 10 21 412 00 249
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 10 23
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 12 63
Lektor m/tilleggsutd 75 65 04 95 450 73 192
Adjunkt 75 65 10 25 900 87 873
Lektor med opprykk/Lektor med tilleggsutdanning 75 65 10 26 916 23 861
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 10 28 915 67 452
Adjunkt 75 65 10 32 907 58 911
Lektor m/tilleggsutd 75 65 10 38
Lektor med tillegg 75 65 12 47
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 10 40 926 40 371
Lærer * 75 65 10 41
Avdelingsleder Idrettsfag/ Helse- og oppvekstfag 75 65 10 42 952 45 214
Avdelingsleder studiespesialisering 75 65 10 43 990 23 265
Lektor m/tilleggsutd 75 65 10 45
Lektor 75 65 10 47
Adjunkt med tilleggsutdannelse 75 65 10 49 411 03 748
Lektor m/tilleggsutd 75 65 10 50 911 99 257
Lærer 75 65 10 20
Lektor m/tilleggsutd 75 65 37 46 908 68 785
Lektor m/tilleggsutd 75 65 10 52
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 10 53 976 75 042
Teacher of English 75 65 10 56 951 78 188
Lektor m/tilleggsutd 75 65 12 38 993 21 949
Adjunkt 100% 75 65 10 89 993 97 032
Lektor m. tillegg 75 65 10 61 970 97 896
rektor 75 65 09 55 913 20 665
Avdelingsleder studiespesialisering 75 65 10 46 452 40 907
Studieleder, kvalitets- og eksamensleder 75 65 10 22 916 23 711
Lektor m/tilleggutdannelse 75 65 10 63 930 09 496
Lærer 75 65 10 67
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 10 69 958 72 050
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 10 71 971 40 512
Lektor med opprykk 75 65 10 72 918 36 449
Lektor m/tilleggsutd 75 65 10 74 975 06 857
Lektor m/tilleggsutd 75 65 10 75 943 91 596
Lektor 75 65 10 76
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 10 90
inspektør 75 65 10 05 481 23 765
Lektor m/tilleggsutd 75 65 10 91
Adjunkt 75 65 10 93 915 33 665
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 12 43
Faglærer/Leder miljøtjenesten/HVO 75 65 10 99 918 84 913
Leder 75 65 10 09 992 27 034
Kontaktlærer TIP 75 65 10 97 932 65 233
Lektor m/tilleggsutd 75 65 10 95 992 31 460
Lektor m/tilleggsutd 75 65 10 98 481 36 922
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 10 96 970 68 097
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 10 94
Assisterende rektor 75 65 10 15
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 11 15 917 77 941
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 11 16
Lærer * 75 65 12 42
Lærer 75 65 11 18
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 19 970 37 170
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 20 480 38 094
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 11 21
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 11 22
Fagleder 75 65 10 36 915 58 212
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 11 25
Lærer * 75 65 11 30
Lektor 75 65 08 93
Faglærer ved Helse og oppvekstfag 75 65 11 33 926 44 398
Lektor 75 65 11 34
Avdelingsleder 75 65 10 73 992 94 063
Lektor m/tilleggsutd 75 65 06 89
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 11 38 934 14 548
Lærer 75 65 08 26 917 91 068
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 42 916 07 768
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 43 995 18 742
Adjunkt 75 65 11 44
Leder 75 65 02 46
Arne Sandnes Larsen
Avdelingsleder TIP/EL 75 65 11 05 913 13 554
Lærer 75 65 13 57
Lærer 75 65 11 45 913 15 429
lektor med tilleggsutdanning 75 65 37 86 919 17 677
Avdelingsleder 75 65 10 60 951 50 844
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 11 49 906 84 143
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 50 412 21 308
Lærer * 75 65 11 51 905 08 399
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 11 52 480 05 089
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 11 53 905 32 087
Adjunkt med opprykk 75 65 06 77
Adjunkt 75 65 11 56 918 73 877
Avdelingsleder 75 65 10 66 474 89 041
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 11 58 911 72 651
Spesialpedagog og fagkoordinator for spesialpedagogikk 75 65 11 59 416 91 945
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 11 60 906 23 967
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 61 915 81 481
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 62
Lærer * 75 65 09 59
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 12 46
Yrkesfaglærer 75 65 11 64 993 14 467
Lektor med tillegg 75 65 11 66 482 76 911
Rektor 75 65 10 03 470 32 420
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 11 67 908 27 979
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 70 402 02 712
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 11 69
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 11 77
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 11 80 472 76 883
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 06 94
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 79 986 08 062
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 11 82 976 79 161
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 86 481 48 606
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 37 84 994 13 323
Lektor 75 65 06 21
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 11 89 977 01 951
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 92
Yrkesfaglærer ved Design og håndverk 75 65 14 62 930 53 073
Lektor med tilleggsutdannelse 75 65 11 93 901 94 903
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 94 480 57 215
Lærer 75 65 11 96 970 91 099
Adjunkt 75 65 11 97 468 47 260
Lærer 75 65 04 31
Lærer 75 65 12 00
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 12 45
Lærer * 75 65 14 67 994 66 907
Lektor m/tilleggsutd 75 65 12 01 450 36 312
Lektor m/tilleggsutd 75 65 12 41
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 12 02
Lektor m/tilleggsutdanning 75 65 21 37 974 21 778
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 12 06
Lektor med tillegg 75 65 12 07 932 12 282
Avdelingsleder 75 65 10 35 918 12 979
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 12 10 917 04 889
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 12 11 478 07 326
Faglærer i Helse- og oppvekstfag/Spesialpedagog tilrettelagt opplæring 75 65 12 14 976 17 270
Lektor m/opprykk 75 65 16 76 419 16 769
Adjunkt 75 65 12 16
Lektor m/tillegg 75 65 12 19 920 69 209
Lektor m/tilleggsutd 75 65 17 07 412 37 682
Adjungt m/tillegg 75 65 12 21 418 57 552
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 76
Konsulent 75 65 12 23
Lektor m/tilleggsutd 75 65 12 24 915 82 375
Adjunkt 75 65 12 25 n/a
Lærer * 75 65 10 17
Lektor med opprykk 75 65 12 44 917 06 536
Adjunkt 75 65 12 26 995 64 150
Adjunkt 75 65 12 27 473 73 824
Fagkoordinator 75 65 12 28
Lektor m/tilleggsutdanning 75 65 12 30 975 17 305
Adjunkt 75 65 12 32
Lektor m/tilleggsutd 75 65 12 33 943 71 411
Adjunkt 75 65 12 34 971 11 675