Ansattoversikt


Elevtjenesten

Ansatte i avdelingen Elevtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ansatt 75 65 10 19
OT-koordinator/Rådgiver 75 65 11 17 977 68 570
Helsesøster 75 65 07 27 900 11 906
Yrkes- og utdanningsrådgiver 75 65 12 62 904 03 564
PPT- Rådgiver/audiopedagog 75 65 10 87 915 63 791
Ped.psyk.rådgiver 75 65 11 81 971 15 441
Rådgiver 75 65 11 98 994 08 719
Helsesøster 75 65 12 03
Leder 75 65 10 30 974 29 076