Ansattoversikt


Bodin Videregående skole

Ansatte i avdelingen Bodin Videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tilleggsutd 75 65 10 10 413 34 087
Lektor m/tilleggsutd 75 65 10 11 974 31 002
Lektor med tilleggsutdannelse 75 65 10 13
Adjunkt m/tillegg - Faglig ansvarlig TIP/Maskinoffisersutdanningen 75 65 10 81 482 51 626
Fagarbeider 75 65 10 16
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 10 18 976 21 599
Rådgiver 75 65 10 19 904 03 564
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 10 21 412 00 249
Leder Sikkerhetssenteret 75 65 11 11 970 68 111
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 10 23 472 77 963
Ansatt
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 12 63
Lærling 75 65 11 55 941 68 159
Lektor m/tilleggsutd 450 73 192
Konsulent 75 65 10 24
Konsulent 75 65 10 07
Adjunkt 75 65 10 25 900 87 873
Lektor med opprykk/Lektor med tilleggsutdanning 75 65 10 26 916 23 861
Avdelingsleder bibliotek og leder for bibliotekfaglig ressurssenter for videregående skoler i Nordland 75 65 10 85
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 10 28 915 67 452
Vaktmester 75 65 10 29 948 27 997
Sekretær 75 65 10 78
Leder 75 65 12 40 970 79 684
Adjunkt 75 65 10 32 907 58 911
Instruktør-Sikkerhetssenteret 75 65 10 33 468 52 409
Instruktør/verneombud, sikkerhetssenteret 75 65 10 37 481 03 178
Lektor m/tilleggsutd 75 65 10 38
Lektor med tillegg 75 65 12 47
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 10 40 926 40 371
Lærer * 75 65 10 41
Avdelingsleder Idrettsfag/ Helse- og oppvekstfag 75 65 10 42 952 45 214
IKT-fagarbeider 75 65 11 02
Avdelingsleder studiespesialisering 75 65 10 43 990 23 265
Lektor m/tilleggsutd 75 65 10 45
Lektor 75 65 10 47
Adjunkt med tilleggsutdannelse 75 65 10 49 411 03 748
Lærling 75 65 11 03 942 22 931
Lektor m/tilleggsutd 75 65 10 50 911 99 257
Avdelingsleder 75 65 10 20 900 38 805
Miljøarbeider 75 65 10 51 416 54 540
Lektor m/tilleggsutd 75 65 10 52
IKT medarbeider 75 65 11 01
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 10 53 976 75 042
Teacher of English 75 65 10 56 951 78 188
Lektor m/tilleggsutd 75 65 12 38 993 21 949
Adjunkt 100% 75 65 10 89 993 97 032
OT-koordinator/Rådgiver 75 65 11 17 977 68 570
Lektor m. tillegg 75 65 10 61 970 97 896
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 13 95
Lærling 75 65 11 04
Avdelingsleder studiespesialisering 75 65 10 46 452 40 907
Kvalitets- og administrasjonsleder 75 65 10 22 916 23 711
Lektor m/tilleggutdannelse 75 65 10 63 930 09 496
Helsesøster
Adjunkt med tillegg 75 65 10 67 917 34 448
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 10 69 958 72 050
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 10 71 971 40 512
Lektor med opprykk 75 65 10 72 918 36 449
Lektor m/tilleggsutd 75 65 10 74 975 06 857
Kontor og økonomileder 75 65 02 50 411 61 632
Lektor m/tilleggsutd 75 65 10 75 943 91 596
Yrkes- og utdanningsrådgiver 75 65 12 62 904 03 564
Lektor 75 65 10 76
Assistent 75 65 10 82 415 17 013
Leder 75 65 11 73 467 61 066
Sekretær 75 65 10 86
PPT- Rådgiver/audiopedagog 75 65 10 87 915 63 791
Lærling 985 45 047
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 10 90
Personalmedarbeider 75 65 10 80
inspektør 75 65 10 05 481 23 765
Lektor m/tilleggsutd 75 65 10 91
Adjunkt 75 65 10 93 915 33 665
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 12 43
Faglærer/Leder miljøtjenesten/HVO 75 65 10 99 918 84 913
Leder 75 65 10 09 992 27 034
Kontaktlærer TIP 75 65 10 97 932 65 233
Lektor m/tilleggsutd 75 65 10 95 992 31 460
Lektor m/tilleggsutd 75 65 10 98 481 36 922
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 10 96 970 68 097
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 10 94
Assisterende rektor 75 65 10 15
Vaktmester 75 65 11 14 481 44 291
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 11 15 917 77 941
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 11 16
Lærer * 75 65 12 42
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 18 900 30 431
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 19 970 37 170
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 20 480 38 094
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 11 21
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 11 22 906 96 161
Adjunkt
Fagleder 75 65 10 36 915 58 212
Miljøarbeider 75 65 11 23 416 83 296
Vaktmester
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 11 25
Byggdrifter 75 65 11 26 469 55 040
Håndv./fagarb. 75 65 11 27 976 88 529
Lærer * 75 65 11 30
Lærling 75 65 11 24 478 16 217
Bibliotekar 75 65 10 62
Kantineassistent
Faglærer ved Helse og oppvekstfag 75 65 11 33 926 44 398
Lektor 75 65 11 34
Avdelingsleder 75 65 10 73 992 94 063
Sekretær 75 65 10 83
Fagarbeider 75 65 11 35
Håndv./fagarb. 75 65 11 37
Lektor m/tilleggsutd
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 11 38 934 14 548
Konsulent 75 65 11 39
Bibliotekar 75 65 11 40
Sekretær 75 65 11 41
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 42 916 07 768
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 43 995 18 742
Adjunkt 75 65 11 44
Leder 75 65 02 46
Arne Sandnes Larsen
Avdelingsleder TIP/EL 75 65 11 05 913 13 554
Lærer 75 65 11 45 913 15 429
lektor med tilleggsutdanning 75 65 37 86 919 17 677
Spesialsykepleier 75 65 11 47
Avdelingsleder 75 65 10 60 951 50 844
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 11 49 906 84 143
Sekretær 75 65 10 84 920 66 855
Leder Drift 75 65 10 06 454 04 937
Sekretær 75 65 11 06
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 50 412 21 308
Miljøterapeut
Lærer * 75 65 11 51 905 08 399
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 11 52 480 05 089
Adjunkt 75 65 11 53 905 32 087
Adjunkt med opprykk
Adjunkt 75 65 11 56 918 73 877
Fagarbeider 75 65 11 57 977 77 312
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 11 58 911 72 651
Spesialpedagog og fagkoordinator for spesialpedagogikk 75 65 11 59 416 91 945
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 11 60 906 23 967
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 61 915 81 481
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 62
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 12 46
Lærer * 75 65 11 64 993 14 467
Leder 75 65 10 04 907 32 992
Lektor med tillegg 75 65 11 66 482 76 911
Rektor 75 65 10 03 470 32 420
Assistent 75 65 11 68
Omsorgsarbeider 75 65 11 71 450 14 150
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 11 67 908 27 979
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 70 402 02 712
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 69
Ansatt
Instruktør Sikkerhetssenteret
Renholdsoperatørfageg,vg3
Fagarbeider 75 65 11 75 992 41 615
Assistent 992 97 732
Adjunkt 75 65 11 77
Spesialpedagog 75 65 11 80 472 76 883
Adjunkt m/tilleggsut
Lærling 464 60 439
Ped.psyk.rådgiver 75 65 11 81 971 15 441
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 79 986 08 062
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 11 82 976 79 161
Miljøarbeider, hjelpepleier/fagarbeider 75 65 11 83 908 08 817
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 86 481 48 606
Kokk 75 65 11 87
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 37 84 994 13 323
Lektor
Sekretær 75 65 12 49
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 11 89 977 01 951
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 92
Yrkesfaglærer ved Design og håndverk 75 65 14 62 930 53 073
Lektor med tilleggsutdannelse 75 65 11 93 901 94 903
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 94 480 57 215
Lærer 75 65 11 96 970 91 099
Assistent
Adjunkt 75 65 11 97 468 47 260
Rådgiver 75 65 11 98 994 08 719
Lærer
Lærer 75 65 12 00
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 12 45
Lektor m/tilleggsutd 75 65 12 01 450 36 312
Lektor m/tilleggsutd 75 65 12 41
Leder 75 65 10 88 970 85 612
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 12 02
Helsesøster 75 65 12 03
Fagarbeider 75 65 12 04 415 49 311
Lektor m/tilleggsutdanning 75 65 21 37 974 21 778
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 12 06
Lektor med tillegg 75 65 12 07 932 12 282
fagarbeider 75 65 12 08
Avdelingsleder 75 65 10 35 918 12 979
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 12 10 917 04 889
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 12 11 478 07 326
Lønnsmedarbeider 75 65 12 12
Leder 75 65 10 30 974 29 076
Konsulent 75 65 12 13
Faglærer i Helse- og oppvekstfag/Spesialpedagog tilrettelagt opplæring 75 65 12 14 976 17 270
Adjunkt 75 65 12 16
Lektor m/tillegg 75 65 12 19 920 69 209
Lektor m/tilleggsutd 75 65 17 07 412 37 682
Håndv./fagarb. 75 65 12 20 414 09 136
Adjungt m/tillegg 75 65 12 21 418 57 552
Lærling 75 65 11 12
Håndv./fagarb. 75 65 12 22 990 25 639
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 76
Lektor m/tilleggsutd 75 65 12 24 915 82 375
Adjunkt 75 65 12 25 n/a
Lærer * 75 65 10 17
Lektor med opprykk 75 65 12 44 917 06 536
Adjunkt 75 65 12 26 995 64 150
Adjunkt 75 65 12 27 473 73 824
Fagkoordinator 75 65 12 28 900 80 817
Lektor m/tilleggsutdanning 75 65 12 30 975 17 305
Håndv./fagarb. 75 65 12 31
Adjunkt 75 65 12 32
Lektor m/tilleggsutd 75 65 12 33 943 71 411
Lærer 75 65 10 02
Adjunkt 75 65 12 34 971 11 675
Håndv./fagarb. 75 65 12 36 971 59 596