Ansattoversikt


Renhold

Ansatte i avdelingen Renhold
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 75 65 10 16
Assistent
Håndv./fagarb. 75 65 11 27
Håndv./fagarb. 75 65 11 37
Håndv./fagarb. 75 65 11 90
Avdelingsleder Renhold 75 65 12 20
Håndv./fagarb. 75 65 12 22
Håndv./fagarb. 75 65 12 31
Håndv./fagarb. 75 65 12 36