Ansattoversikt


Renhold

Ansatte i avdelingen Renhold
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider
Håndv./fagarb. 976 88 529
Assistent 992 60 796
Håndv./fagarb.
Assistent
Leder
Ansatt
Håndv./fagarb. 930 47 736
Assistent
Avdelingsleder Renhold 414 09 136
Håndv./fagarb. 990 25 639
Håndv./fagarb.
Håndv./fagarb. 411 73 382