Ansattoversikt


Renhold

Ansatte i avdelingen Renhold
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 75 65 10 16
Håndv./fagarb. 75 65 11 27 976 88 529
Håndv./fagarb. 75 65 11 37
Assistent 75 65 11 41
Fagarbeider
Avdelingsleder renhold 75 65 10 14
Håndv./fagarb. 75 65 11 90 930 47 736
Avdelingsleder Renhold 75 65 12 20 414 09 136
Håndv./fagarb. 75 65 12 22 990 25 639
Håndv./fagarb. 75 65 12 31
Håndv./fagarb. 75 65 12 36 971 59 596