Ansattoversikt


Fellesledelsen

Ansatte i avdelingen Fellesledelsen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 75 65 12 40 970 79 684
Kvalitets- og administrasjonsleder 75 65 10 22 916 23 711
inspektør 75 65 10 05 481 23 765
Assisterende rektor 75 65 10 15
Rektor 75 65 10 03 470 32 420