Ansattoversikt


Fagkoordinatorer

Ansatte i avdelingen Fagkoordinatorer
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/ tillegg 75 65 10 42 952 45 214
Spesialundervisning 75 65 10 87
Realfag 75 65 10 91
Formgivingsfag 75 65 10 60
Spesialpedagogisk fagkoordinator 75 65 10 65 416 91 945
Språkfag 75 65 10 68