Ansattoversikt


Elevtjenesten

Ansatte i avdelingen Elevtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 75 65 10 61 904 03 564
Adjunkt m/tilleggsut
Rådgiver 977 68 570
Yrkes- og utdanningsrådgiver 75 65 10 23 975 22 067
PPT- Rådgiver/audiopedagog 75 65 10 64 915 63 791
Avdelingsleder 909 34 045
Miljøterapeut
Spesialpedagog og fagkoordinator for spesialpedagogikk 416 91 945
Koordinator Oppfølgingstjenesten 75 65 10 53 953 34 976
Ped.psyk.rådgiver 971 15 441
Leder 75 65 10 51 974 29 076
Lærling