Ansattoversikt


Alternativ opplæring

Ansatte i avdelingen Alternativ opplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøarbeider 75 65 10 51 416 54 540
Fagarbeider 75 65 10 77
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 10 96 970 68 097
Avdelingsleder 75 65 11 17 909 34 045
Miljøarbeider 75 65 11 23 416 83 296
Fagarbeider 75 65 11 32
Fagarbeider 75 65 11 35
Fagarbeider 75 65 11 55
Fagarbeider 75 65 11 57 977 77 312
Spesialpedagog 75 65 10 65
Omsorgsarbeider 75 65 11 71 450 14 150
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 69
Pensjonistlønn 75 65 11 78
Spesialpedagog 75 65 11 80 472 76 883
Fagarbeider 75 65 11 83
Fagarbeider 75 65 12 04 415 49 311
Fagarbeider 75 65 12 05
fagarbeider 75 65 12 08
Faglærer i Helse- og oppvekstfag/Spesialpedagog tilrettelagt opplæring 75 65 12 14 976 17 270
Lærer * 75 65 12 16