Ansattoversikt


Alternativ opplæring

Ansatte i avdelingen Alternativ opplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 75 65 12 40
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 10 38
Miljøarbeider 75 65 10 51
Faglærer/Leder miljøtjenesten/HVO 75 65 10 99
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 10 96
Avdelingsleder 75 65 11 17
Miljøarbeider 75 65 11 23
Miljøterapeut 75 65 11 24
Fagarbeider 75 65 11 35
Fagarbeider 75 65 11 55 473 68 752
Fagarbeider 75 65 11 57
Spesialpedagog 75 65 10 65
Omsorgsarbeider 75 65 11 71
Lektor m/tilleggsutd 75 65 11 69
Spesialpedagog 75 65 11 80
Fagarbeider 75 65 11 83
Fagarbeider 75 65 12 04
fagarbeider 75 65 12 08
Faglærer i Helse- og oppvekstfag/Spesialpedagog tilrettelagt opplæring 75 65 12 14
Adjunkt 75 65 12 16