Verdensdagen for psykisk helse

Onsdag 2. oktober markerer vi verdensdagen for psykisk helse på Bodin. Det blir stands og appell i gata i lunsjen og midttimen og i 6. timen gjennomfører lærer og tillitsvalgt kahoot i klassene. 

Lenke til kahooten.