Test av brannalarmanlegg på ettermiddagstid

Vårt nylig oppgraderte brannalarmanlegg skal testes onsdag 28.10. kl. 17-21.

 Disse kveldene vil det ikke være anledning til å oppholde seg verken i hovedbygget eller idrettsbygget.