Tar «blått ansvar» - rydder strender i Helligvær

Just because you can't see it, doesn't mean it isn't there - Klikk for stort bildeJust because you can't see it, doesn't mean it isn't there Ian Burt på flickr, https://www.flickr.com/photos/oddsock/9756106243/ Tirsdag 11. april får Helligvær besøk av 43 handlekraftige strandryddere fra Bodin. Framtidige motormenn og matroser på VG2 maritime fag setter av uke 15 til å fordype seg i problemene rundt marin forsøpling. Som en del av det tverrfaglige prosjektet «Blått ansvar» inngår en hel dag med strandrydding i Helligvær.

Elevene vil forsøke å anslå hvor stor del av avfallet de finner på strendene i Helligvær som stammer fra næringsvirksomhet innenfor skipsfart, oppdrett og fiskeri. De vil også forsøke å finne ut om avfallet har lokal opprinnelse eller er mer langveisfarende, og de vil utarbeide forslag til tiltak for å unngå at avfall fra de maritime næringene kommer på avveie og havner i havet. I løpet av uka vil elever og lærere blant annet sette seg inn i:

  • Økosystemene i havet
  • Havets rolle for planeten og for vår egen framtid
  • Konsekvenser av marin forsøpling
  • Nasjonale og internasjonale lover og regler på området
  • Hvor mye av det marine avfallet som stammer fra fiskeri, havbruk og skipsfart
  • Hvorfor vi finner avfall fra de blå næringene, og hvordan det kan forebygges eller avhjelpes.

Kjentmann på Helligvær blir Stig R. Blekkan, som til daglig underviser på vg2 Maritime fag.

Framtida avhenger av at fagfolk i maritime næringer har denne kompetansen
De marine næringene er svært viktige aktører i arbeidet mot forsøpling av havet. På særlig utsatte strender i nord er det anslått at opptil 80 % av strandsøpla kommer fra fiskeri eller oppdrettsvirksomhet, blant annet på Svalbard - les mer i Svalbardposten.

Kunnskap om marin forsøpling danner grunnlag for å gi elevene en yrkesmessig tilnærming til problemstillingen - der de selv kan bidra aktivt til å redusere de blå næringenes bidrag til marin forsøpling i fremtiden.

Dette inngår som en del av de nye læreplanene for VG2 maritime fag og vil være en del av undervisningen for våre maritime videregående elever i årene som kommer.

Om prosjektet «blått ansvar»
BLÅTT ANSVAR er et undervisningsopplegg om marin forsøpling.  Formålet er å forberede elevene på en fremtid som miljøansvarlige aktører innenfor de blå næringene, ved å gi innsikt, kompetanse og praktiske erfaringer tilknyttet marin forsøpling som problem både på overordnet nivå, nasjonalt og lokalt nivå, samt assosiert til egen yrkesvei innenfor blå næringer.

Elevene blir bevisste sin egen rolle og sitt ansvar som kommende aktør på havet, gjennom kunnskap om konsekvensene av marin forsøpling, lovverk, ansvar og virkninger for egen næring, og om hvordan marin forsøpling kan forebygges.

Undervisningsopplegget er utviklet av Salt, en uavhengig kompetansebedrift med kunnskap om og for kysten, på oppdrag av Miljødirektoratet.

Fant du det du lette etter?