Statsråden på besøk

Tirsdag 28.05 hadde vi på Bodin møte med kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Han var på besøk i Bodø vedrørende tema tidlig innsats.Klikk for stort bilde

Hans bestilling og ønske var å få høre med skolen hvordan vi som organisasjon helhetlig jobber med det å ta vare på den enkelte, hvordan overgangsarbeidet mellom grunnskole og oss fungerer, hvordan vi organiserer oss i hverdagen, elevtjenestens rolle og funksjon – og da spesielt hva det jobbes med i nærværsteam, skolehelsetjenestens rolle og funksjon samt samarbeid både med elever og foresatte.  Han har hørt om Bodin sitt arbeid innenfor dette feltet, og ønsket et nærmere innblikk i det.

Rektor og rådgiver Tommy Strøm sto for skolens presentasjon. Dette ble supplert med innlegg fra Elevrådsleder Nicole samt en foresatt til en tidligere elev.

Budskapet ble godt mottatt og diskusjonen i etterkant ble både konstruktiv og spennende.

Statsråden avsluttet møtet med å understreke viktigheten for han å reise på slike besøk, samt å berømme oss på Bodin for den jobben vi gjør. Innspill fra dagen i dag vil bli tatt med når det skal presenteres ny politikk som omhandler hele det 13-årige løp.

Geir Ludvig Næstby

Fant du det du lette etter?