Resultater fra skolevalget på Bodin

Klikk for stort bildeOnsdag 4. september ble det gjennomført skolevalg på Bodin. 649 av skolens 870 elever deltok på skolevalget, dette tilsvarer en valgdeltakelse på 74,6%. Arbeiderpartiet vant med 22,1%, fulgt av MDG på 17,7% og Høyre på 14,7%. Her kan du lese mer om skolevalget på Bodin og se resultater fra tidligere år.

Grunnet hendelser utenfor skolens kontroll ble årets skoledebatt arrangert etter skolevalget, en løsning som verken skolen eller elevene opplevde som tilfredsstillende. Skolen valgte derfor å gi elevene en ekstra mulighet til å markere sitt politiske standpunkt gjennom en digital spørreundersøkelse. Denne er mer uformell enn selve valget, men kan gi en pekepinn på hvor mange som ble påvirket av debatten. Totalt var det 258 elever som valgte å svare på undersøkelsen. 32,2% av disse svarte at de stemte annerledes etter debatten.

Klikk for stort bilde