Program for elevrådskonferansen

12. og 13. september arrangeres elevrådskonferansen på Bodin i det store auditoriet. Konferansen er både for tillitsvalgte og vara og gir tillitsvalgte økt innsikt og skolering i elevsrådsarbeidet.

Torsdag 12. september

08.00-08.30 Sosialt og lett servering av kaffe/te
08.30-08.45 Velkommen ved Elevrådsleder
Praktisk informasjon
Informasjon om valg ved valgkomitéen
Valg av ordstyrer og referent
Godkjenning av møteregler
Godkjenning av dagsorden
08.45-09.00 Forventninger ved Rektor
09.00-09.15 “How To Elevråd” Hva er Elevrådet?
09.15-09.30 “How To KM” Hva er Klassens Møtetid?
09.30-09.45 Sosialt og bli kjent. Lett matservering (frukt og kaffe/te)
09.45-10.45 Tale og debatt-teknikk
10.45-11.45 Yrkesopplæring og lærlingtid ved Elev - og lærlingombudet
11.45-12.15 Klassens runde. Hvilke forventninger har dere til oss?
12.15-12.45 Felles lunsj
12.45-13.15 Introduksjon til Elevrådskomiteer
Arrangementkomitéen
Kantinekomitéen
Årbokskomitéen
Skolekomitéen OD/SolA
Valgkomitéen
13.15-14.15 Introduksjon til grunndokumenter
Årsplan ved Elevrådsleder
Arbeidsprogram ved Nestleder
Nye Vedtekter ved komité
Gruppearbeid med grunndokumenter
14.15-14.30 Elevorganisasjonen (EO) ved Peder Kachel Nordland
14.30-14.45 Praktisk informasjon ved Elevrådsleder
Informasjon om valg ved Valgkomitéen
14.45-16.00 Leker i gymsal
16.00 Pizza serveres i kantina
Takk for i dag!


Fredag 13. september

08.00-08.30 Sosialt og kaffe/te
08.30-08.45 Praktisk informasjon ved Elevrådsleder
08.45-10.00 Behandling av grunndokumenter
Årsplan ved Elevrådsleder
Arbeidsprogram ved Nestleder
Nye Vedtekter ved komitéen
09.45 Offentliggjøring av innstilling
10.00 Frist for å opprettholde kandidatur
10.00-10.15 Pause og sosialt med lett servering
10.15-11.00 Valg
Elevrådskomitéer
Styret
Valgkomité
11.00-11.15 Bodø Ungdomsråd (BUR) ved Amina Persen, Magnus Korsaksel
11.15-11.45 Eventuelt
Evaluering og møtekritikk
11.45-12.15 Felles lunsj
Seminarslutt