Oppussing på Bodin

For tida foregår det flere større oppussingsarbeider på Bodin. En hovedaktivitet er utskifting av alle vinduer både i fasade samt takvinduene i skolens hovedkorridor (gata). I den forbindelse er det satt opp stillas i gata, og utskifting av vinduene vil foregå samtidig med at skolen opprettholder normal drift.

Du som er foresatt har fått en epost fra skolen 7. januar, med litt mer info om det planlagte arbeidet, som er planlagt å vare et godt stykke framover vårsemesteret.

Underveis i prosessen vil deler av gata bli periodevis sperret for trafikk, for å ivareta HMS for elever, ansatte, besøkende og ansatte hos våre entreprenører. Det er svært viktig at alle forholder seg til den til enhver tid gjeldende skilting, og dermed unngår å utsette seg for fare.

Ubehagelige eller potensielt farlige hendelser skal meldes til skolen ved driftsleder Sigurd Terje Lund på epost siglun1@vgs.nfk.no.

I byggeperioden kan skolen være litt ekstra utfordrende å finne fram i for deg som skal besøke oss. Det kan være lurt å avtale at du og den du skal besøke møtes ved skolens hovedinngang.