Oppussing: Dette skjer pr. 13. februar

Vinduer: Arbeidet med utskifting av vinduer fortsetter, men rekkefølgen på vinduer er lagt om. Verkstedene på TIP er ferdige, og arbeidet fortsetter i 1. etasje i TIP-fløyen, og vil i løpet av neste uke fortsette videre til 2. etasje i samme fløy.

Brannvarsling og nødlys: Arbeidet går framover som planlagt, 1. etasje er stort sett ferdig og det meste av arbeidet foregår nå i 2. etasje.

Glasstak: Vi har fått en stor kran mellom hovedbygget og gymbygget, denne vil etterhvert heise opp glassruter.

Garderober og toaletter: Arbeidet med garderober i 1. etasje og toaletter i 4. etasje foregår som planlagt. Hvis den gode framdriften fortsetter vil begge deler nærme seg ferdige mot slutten av neste uke.