Bytte av vinduer går fortere enn beregnet, og avtaler med berørte personer og klasser gjøres fra dag til dag. Ledelsen er i ferd med å utarbeide en plan for å få opp lysskjerming, klasserom prioriteres.

Skifting av vinduer går radig unna. Kommende uke (uke 11) får HO nye vinduer, og foreløpig plan er å starte på 4. etasje i uke 12.

Arbeidet går framover og mye vil bli gjort i løpet av vinterferien.

Vinduer: Arbeidet med utskifting av vinduer fortsetter, men rekkefølgen på vinduer er lagt om. Verkstedene på TIP er ferdige, og arbeidet fortsetter i 1. etasje i TIP-fløyen, og vil i løpet av neste uke fortsette videre til 2. etasje i samme fløy.

Førstkommende mandag starter utskiftinga av vinduer i fasaden, og de første klasserommene som skal få nye vinduer er i 1. og 2. etasje i gangene til TIP og MK. Spesifikk info er sendt ut til lærere på berørte klasserom. 

Idrettsbygget planlegges ferdigstilt i uke 7 (10-14. februar).
De første vinduene i fasaden skal skiftes 3. februar, framdriftsplanen for dette er ikke klar ennå. 

Stillasene i gata er ferdige, og gjennomgang er tillatt. Entreprenør har ansvar for å skilte når de stenger arealer. Følg skilting for egen og andres sikkerhet.

For tida foregår det flere større oppussingsarbeider på Bodin. En hovedaktivitet er utskifting av alle vinduer både i fasade samt takvinduene i skolens hovedkorridor (gata). I den forbindelse er det satt opp stillas i gata, og utskifting av vinduene vil foregå samtidig med at skolen opprettholder normal drift.