Nyttig informasjon om vårens eksamen

Informasjon om viktige datoer og praktiske opplysninger.

 

Eksamensdatoer for våren 2019 finner du på nettsidene til udir for sentralgitt eksamen og på VIGO for lokalgitt eksamen. Mer informasjon om eksamen kan du finne på Nordland fylkeskommunes side om eksamen.

Husk å gjøre deg kjent med eksamensreglementet

Presentasjon fra informasjonsmøte om PGS - it-basert eksamen (PDF, 553 kB)

Her er noen viktige datoer for sentralgitt skriftlig eksamen:

  • Mandag 20. mai: Treningslære 2, Matematikk 2P, 2P-Y
  • Tirsdag 21. mai: Engelsk
  • Onsdag 22. mai: Norsk sidemål
  • Torsdag 23. mai: Norsk hovedmål
  • Fredag 24 mai: Matematikk 1P, 1T, fremmedspråk I
  • Mandag 27 mai: Fremmedspråk II
  • Valgfrie programfag er spredt mellom mandag 20 mai til onsdag 5. juni.

Alle skriftlige eksamener starter 09.00, oppmøte 30 minutter før. Husk gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde).


Trekk

Trekk til skriftlige eksamen blir offentliggjort på iSkole og på tavla ved trappa i gata tirsdag 15. mai kl. 0900. Datoer for obligatoriske tverrfaglige eksamener kunngjøres samtidig. 

Eksamensperioden for muntlig, praktisk og muntlig/praktisk eksamen strekker seg fra uke 23 til uke 25. Trekket offentliggjøres 48 timer før eksamen på iSkole og på tavla. Oversikt over trekkdatoer for de ulike klassene blir offentliggjort på skolens nettside og på tavla. Vær oppmerksom på at noen vil få trekk 31. mai.


Når kommer resultatet?

Resultatet er klart torsdag 20. juni 2019. Vi sender ut vitnemål og kompetansebevis fortløpende etter denne dato.

 

Her finner du mer informasjon om eksamen og klagerett.

Studieleder, kvalitets- og eksamensleder
Konsulent
Konsulent