Løser 300 verdensproblemer på èn dag!

Marte Henriksen Rune-Kristoffer Hustad og Nikolai Øvrebekk fra masterstudiet i Produktdesign på OsloMet besøkte skolen i går. De organiserte idèworkshop med klasser på Design og håndverk og Kunst, design og arkitektur.

Elevene arbeidet i grupper med flerfoldige løsninger tilknyttet FNs bærekraftsmål. Det er viktig med øvelser i ukritisk idefase. Da blir det plass til mange flere ideer og man kommer lettere i «flyt-sonen».  Alle muligheter skalundersøkes før man går videre i ideutviklingsprosessen til de mer kritiske og analytiske fasene.

Marte Henriksen Marte Henriksen

Elevene fikk også informasjon om Produktdesignstudiet. 

Snapchatkonkurranse om reisemønster
Nikolai Øvrebekk arbeider med master med kollektiv transport, der fokuset er å studere hvordan familiemedlemmer kan oppnå individuell mobilitet. For å gjøre et suksessfullt designprosjekt er det viktig å forstå brukergruppens behov. For å supplere kvantitativ data, piloterer Nikolai på Bodin VGS en undersøkelse basert på snapchat, der elevene snapper reisemønstre og behov gjennom et døgn. På den måten kan kanskje nye behov komme frem, som ikke er representert i tradisjonelle spørreundersøkelser.

Felttur med Fjordprinsessen
Rune-Kristoffer arbeider i sitt masterprosjekt med interaksjonsløsninger på hurtigbåt, og forsker på hvordan design kan bidra til å gjøre navigeringen tryggere. Masterstudentene benyttet derfor sjansen når de var i Bodø, og var med om bord hurtigbåten «Fjordprinsessen» på felttur i går.

Fant du det du lette etter?