Smitteverntiltak

Klikk for stort bildeUtdanningsdirektoratet har bedt skolene om å følge gult nivå i trafikklysmodellen. Det betyr at hele skoleklasser kan være samlet og at alle elever får et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager.

Gult nivå betyr: 

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene og forsterket renhold
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele klasser kan ha undervisning sammen
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner
  • Unngå trengsel og store samlinger

Dersom smittesituasjon endrer seg kan vi ende opp på rødt nivå, eller ned til grønt nivå. Du kan lese mer om hva det vil innebære på Udirs nettsider: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/