Klage på karakter

Du kan klage på karakterer som føres på vitnemål eller kompetansebevis, det vil i hovedsak si standpunkt og karakter på skriftlig eksamen. For elever i videregående skole er fristen for å klage 10 dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig. For studenter ved fagskolen er fristen 3 uker etter at karakteren er gjort tilgjengelig. Klagen skal leveres til skolen der du har fått karakteren. 

Her finner du mer informasjon om hvordan du klager og hva du kan klage på.

På Bodin vgs skal klagen leveres enten:

i informasjonen i 1. etasje

eller sendes pr post:

Nordland fylkeskommune
Bodin videregående skole og maritime fagskole
Postmottak
8048 Bodø

eller sendes på e-post: 

bodin-post@vgs.nfk.no 

 

I 2018 er fristen for å klage på standpunktkarakter 21. juni.

Fant du det du lette etter?