Inngang I er permanent tatt ut av drift - Må ikke brukes, kun rømning i nødssituasjon er tillatt.

Inngang I er i 3.etasje ved administrasjonen.