Informasjon om uke 24 

Det gjennomføres fagsamtaler og innhenting av siste vurderinger i løpet av uka. Du som er elev må følge med på beskjeder fra hver enkelt faglærer om oppmøte, og bidra til å få til avtaler mellom deg og dine faglærere.

Fredag 12.juni vil standpunkt- og terminkarakterer bli tilgjengelige på iSkole.

Du finner informasjon om klagefrister på standpunktkarakter og mer generell informasjon om å klage.

Elevene må sørge for å levere inn alle skolebøker i løpet av uka, tømme bokskapet sitt og ta med hengelås med hjem.