Info til deg som har nettundervisning

Klikk for stort bildeNyttig informasjon til deg som har nettundervisning.

Slik installerer du skype

 • Gå til http://skoleportalen.nfk.no
 • Logg på med FEIDE
 • Klikk den oransje knappen «Last ned Office gratis»
 • Klikk «Installer Office» for å legge inn office365, ink. Word, Excel, Powerpoint og S4B,
  ELLER Klikk «Installer Skype» for kun å legge inn Skype for Business

Kontakt it på 75651100 hvis du får problemer.
Elever som ikke har skype for Business kan også følge møter de er innkalt til i nettleseren. 

 

Følgende melding er sendt ut til alle elever og foresatte i forbindelse med den digitale skolehverdagen:


Kjære elev og foresatt, 

Nå er vi i gang med hjemmebasert undervisning og vi opplever at det kan være utfordringer med kapasiteten på de digitale plattformene. Dette jobbes det kontinuerlig med. 

Bodin vgs har fokus på å sikre at elevene får vurderingsgrunnlag. Skolens ledelse har nå kommet frem til noen justeringer når det gjelder registrering av elevenes deltakelse:  

Forutsetning:  

 • Elevene er ikke fysisk på skolen og har nå svært ulike forutsetninger for når de kan gjøre skolearbeid hjemme. Fraværsføring er en rutine som sjekker om elevene er på skolen i hver time. Derfor er timebasert fraværsføring ikke hensiktsmessig nå.  
 • Digital skole krever noe mer langsiktighet i opplegg og arbeidsmetoder for elevene. Elevene trenger beskjeder i god tid og mulighet til å jobbe offline når nettkapasitet/plattformer er nede.  Faglærerne legger ut planer, og gjør avtaler med elevene om online timer/opplegg. Dette krever at elevene holder seg oppdatert og gir tilbakemelding dersom de ikke finner informasjon. 

Vi følger med på:  

 • At eleven følger med på opplegg  
 • At eleven får gjort arbeidet sitt  
 • At eleven har det bra   

Elever melder eget fravær (for eksempel ved sykdom) til kontaktlærer. Dette føres som dagsfravær. Dersom faglærer registrerer at en elev ikke gjør avtalt arbeid eller er i online timer, tar faglærer direkte kontakt med eleven.  

Elevtjenesten er fortsatt til stede, og er kontaktbar. Se egen artikkel for kontaktinformasjon

I det arbeidet som nå pågår, er det viktig at alle følger de råd som til enhver tid er gjeldende. Husk at de tiltak som er satt inn, er til fellesskapets beste.  

Fortsett med den gode jobben, stå på og hold humøret oppe. 

Med hilsen 
Rektor Geir