Elevundersøkelsen

I perioden 18.11.20-01.12.20 gjennomføres elevundersøkelsen ved Bodin vgs. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. 

Det er Utdanningsdirektoratet som har ansvaret for undersøkelsen.

Her er informasjon til foresatte om undersøkelsen: https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/info-eu-flere-sprak/informasjon-til-foreldre-og-foresatte-om-elevundersokelsen.pdf

Her kan du lese om undersøkelsen: https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/