Elevundersøkelsen blir gjennomført på Bodin

Bodin gjennomfører Elevundersøkelsen i perioden  mandag 18.11. og fredag 29.11.

Undersøkelsen er frivillig for den enkelte elev, men obligatorisk å gjennomføre for skolen. Nordland fylke har også bestemt at undersøkelsen skal gjennomføres på alle trinn i videregående skole.

Du kan lese mer om undersøkelsen her.

Informasjon om undersøkelsen og informasjon til elever på språkene nordsamisk, arabisk, dari, engelsk og tigrinja finner du her.