Egenmelding

Regjeringen har besluttet at egenmelding ved sykdom gjelder som gyldig fravær i videregående skole. Egenmelding skal leveres på iSkole. Elever under 18 år trenger bekreftelse fra foresatte.

Dette gjelder foreløpig ut oktober. Her kan du se hva regjeringen skriver om midlertidige fraværsregler.

NB! Fraværsgrensa gjelder fortsatt. Les mer om fraværsgrensa på Bodins nettsider 

Sånn gjør vi det på Bodin:

Hvis du er syk

Du (eller foresatte) sender melding til kontaktlærer på iSkole om at du er syk. Hvis fraværet varer mer enn én dag, sender du melding for hver ny dag. Dagen(e) merkes med bokstaven F på iSkole, og telles som fravær.

Når du er frisk sender foresatt ei melding til skolen, bruk helst iSkole. I meldingen bekrefter den foresatte at eleven var borte fra dato til dato på grunn av sykdom. Husk å inkludere elevens navn og klasse i meldingen. Dette gjelder som dokumentasjon.

Dagen(e) endres fra F til O på iSkole, og telles ikke lenger som fravær. Husk å følge med på fraværsføring i iSkole og ta opp ev. feil med kontaktlærer.

Hvis du har symptomer, men skal følge undervisning hjemmefra

Du sender melding til kontaktlærer på iSkole om at du har sykdomssymptomer og at du må følge undervisningen hjemmefra. Hvis fraværet varer mer enn én dag, sender du melding for hver ny dag. Mens du er hjemme følger du undervisningen via ITSL. Dagen(e) merkes med bokstaven O på iSkole, og telles ikke som fravær.

Når du er frisk sender foresatt ei melding til skolen, bruk helst iSkole. I meldingen bekrefter den foresatte at eleven var borte fra dato til dato på grunn av symptomer. Husk å inkludere elevens navn og klasse i meldingen.

Husk å følge med på fraværsføring i iSkole og ta opp ev. feil med kontaktlærer.

Hvis du er i karantene

Hvis fraværet skyldes karantene holder det å melde fra første fraværsdag. Deretter følger eleven undervisningen hjemmefra ut karantenetiden. Dagene merkes med bokstaven O på iSkole, og telles ikke som fravær.

Hvis foresatt har mistet påloggingsinfo til iSkole

Kontakt skolen (se kontaktinfo nederst på siden) for å få brukernavn og passord, eller send egenmelding på epost til elevens kontaktlærer, her er kontaktinfo til våre lærere