Digital postkasse

Skolen ønsker at du som er elev skal opprette en digital postkasse for at du skal få raskere og enklere tilgang til viktige brev fra skolen.

Dersom du har en digital postkasse vil offisielle brev fra skolen sendes til din digitale postkasse, og du får tilgang til informasjonen like etter at den er sendt. Dette kan for eksempel være svar på søknader, informasjon om privatisteksamen, vedtak som er gjort ved skolen eller svar på eventuelle klager. Det gjelder også brev som inneholder taushetsbelagte og/eller sensitive opplysninger.

Digitale postkasser

“Altinn” er Statens internettportal for digital dialog og post. For å aktivere den digitale postkassen må den enkelte oppdatere egen kontaktinformasjon, slik at man får e-post og/eller SMS når det kommer brev i postkassen. Åpner man ikke forsendelsen i “Altinn” innen 40 timer, vil den gå til utskrift og sendes til den adressen eleven er registrert på i Folkeregisteret. 

Du kan også velge å opprette digital postkasse i “Digipost” eller “e-Boks”. Du vil da ikke motta forsendelse på papir fra offentlige virksomheter - verken kommunale, fylkeskommunale eller statlige. 

Fylkeskommunen legger nå til rette for bruk av digital kommunikasjon og oppfordrer alle elever til å opprette postkassen i “Altinn” med riktig kontaktinformasjon, eller opprette en digital postkasse i “Digipost” eller “e-Boks”.

Når du har opprettet en digital postkasse er det viktig at du følger med på sms eller e-post og går inn og leser brevet i din digitale postkasse når du får melding om at du har fått post. 

Hva er fordelene med digital postkasse? 

  • Kommunikasjon forenkles mellom elev og skolen/fylkeskommunen 
  • Eleven vil motta dokumenter innen få minutter – selv om man bor/oppholder seg på annen adresse enn den som er registrert i Folkeregisteret 
  • Skolen/fylkeskommunen sparer tid og kostnader ved pakking og porto 
  • Vi bidrar sammen til å spare miljøet 

Dersom du likevel ønsker å få brevene i vanlig papirpost så kan du reservere deg mot digital kommunikasjon. Her kan du lese mer om reservasjon.

Fant du det du lette etter?