Arrangerer eksamen i 24 språk

Klikk for stort bildeKlar for eksamen på Skype. Fra venstre kontor- og økonomileder Erlend Fjose, eksamensadministrator Ingrid Kristoffersen og IT-lærling Jostein Strand Pettersen. På Skype for anledningen er IT-lærling Daniel Breivik. Trond-Erlend Willassen På Bodin videregående går det i disse dager både i oromo, tigrinja og dari. Bodin arangerer nemlig muntlig eksamen for til sammen 202 kandidater fra hele nordnorge i over 20 fremmedspråk.

På studieforberedende utdanningsprogram på videregående skole er fremmedspråk et obligatorisk fag. Totalt er det 44 språk som er godkjent av utdanningsdirektoratet som fremmedspråk. Her inngår språkene til de store innvandrergruppene i Norge.

- For å håndtere muntlig privatisteksamen i disse språkene samarbeider Nordland, Troms og Finnmark. Nordland fylkeskommune ved Bodin videregående skole har fått oppgaven med å koordinere og gjennomføre disse eksamenene i Nord-Norge. I høst går de fleste på kveldstid fra 11. til 28. november, de fleste på Skype, sier kontor og økonomileder Erlend Fjose ved Bodin. Han legger til at det ikke gis undervisning i forbindelse med disse privatisteksamenene.

- De fleste sensorene er i Bodø og møter opp på Bodin. Kontoret og IT- avdelingen på skolen er til stede og tar seg av all praktisk tilrettelegging. Dette omfatter bevertning, eksamensprotokoll, honorering, vakthold, oppkopling og annet forefallende arbeid. Hele det praktiske opplegget er det Ingrid Kristoffersen som har ansvaret for, og Bodin har fått mye skryt for vår handtering av disse eksamenene, avslutter Fjose.