Kari Tverelv Angelsen

Telefon jobb
75 65 10 85
Stillingstittel
Avdelingsleder bibliotek og leder for bibliotekfaglig ressurssenter for videregående skoler i Nordland